De naam Mana Computer Service staat voor het creëren van een samenwerking tussen klant en leverancier. Deze samenwerking willen wij bereiken door een omgeving te scheppen waarin de klant en Mana Computer Service hetzelfde doel nastreven. Dit is mogelijk door af te stappen van het idee dat de klant altijd opdraait voor het risico dat een netwerk met zich meebrengt. Hierbij staat centraal dat een netwerk voor de klant budgetteerbaar wordt.
Mana Computer Service neemt het risico van het netwerk dan ook op zich op basis van vaste tarieven. Hierdoor wordt niet alleen het hebben van een netwerk voor de ondernemer budgetteerbaar maar het leidt ook tot daadwerkelijke oplossingen bij problemen.
Mana Computer Servive realiseert zich dat het netwerk ondersteunend dient te zijn ten behoeve van uw werkzaamheden. Wij streven er dan ook naar om een stuk zorg bij u weg te nemen en vervolgens garantie te bieden met betrekking tot het leveren van een betrouwbaar instrument, het netwerk.
 
Werkwijze
Mana Computer Service  richt zich op de relatie met u, om zodoende een juiste afstemming te maken met uw diensten en wensen. Hierbij zijn uw voorwaarden vanzelfsprekend en leidend in de door ons aan te dragen oplossingen. Wij denken niet primair in technische oplossingen maar bespreken liever met u welke functionaliteiten u verlangt van uw netwerk.
Wij zullen op basis van een inventarisatie de risico's en mogelijkheden in kaart brengen om met u een gewenste situatie te realiseren. Dit op basis van samenwerking waar onze naam voor staat:

  • u op basis van uw behoeften en wensen;
  • Mana Computer Service op basis van haar kennis en ervaring van zowel het technische deel (computernetwerken) als het bedrijfskundige deel (toepassingen). 

Doelgroep

Mana Computer Service is gespecialiseerd in het bieden van diensten aan zorgorganisaties Eerste lijn

Onze diensten zijn gericht op bedrijven met en zonder automatiseringskennis. De modulaire opbouw van onze diensten zorgt er voor dat wij de volledige zorg van uw netwerk uit handen kunnen nemen aangepast aan het door u gewenste service niveau. Heeft u een of meerdere beheerder(s) in dienst? Mana Computer Service zorgt er voor dat zij een escalatie middel hebben. 
Doordat Mana Computer Service zich bezighoudt met het in optimale conditie houden van uw netwerk zijn wij niet gelimiteerd tot een branche. Waar nodig werken wij samen met de leverancier die uw maatwerksoftware onderhoudt.
Op dit moment bedienen wij diverse klanten uit onder meer de volgende branches zoals Huisartspraktijken,Apotheken,en andere zorginstellingen